Palvelut

Kotisivut yritykselle tai yhdistykselle

TareIT toteuttaa kotisivut yritykselle tai yhdistykselle. Toteutukset pienistä muutaman sivun kotisivuista laajoihin kotisivustoihin.

Intranet ja extranet yritykselle tai yhdistykselle

TareIT toteuttaa Office 365 alustalla yrityksen tai yhdistyksen intranetin ja extranetin. Intranettiä voidaan käyttää yrityksen sisäiseen viestintään ja työskentelyyn. Extranettiä voidaan käyttää yrityksen ulkopuolisten tahojen kanssa viestintään ja työskentelyyn. Yrityksen intranetin ja extranetin voi toteuttaa erittäin kustannustehokkaasti, kun käytetään Office 365 uusimpia vakiokomponentteja.

Verkkokauppa yritykselle

TareIT toteuttaa verkkokaupat muutaman tuotteen verkkokaupasta vaativiin verkkokauppajärjestelmiin, kuten verkkokaupan liittäminen osaksi muita yrityksen järjestelmiä esimerkiksi tuote-, talous- ja asiakashallintajärjestelmiä.

IT tuki

TareIT tarjoaa IT tukea.

IT ylläpito

TareIT tarjoaa IT järjestelmien ylläpitosopimuksia.

Ohjelmointi

TareIT tarjoaa ohjelmointia palveluna ja alihankitana.

Muut palvelut

ilmakuvauksen sivut.
Kotisivut ja viestintäjärjestelmä aktiivisesti viestivälle yritykselle, yhdistykselle, seuralle tai kunnalle.