Intranet ja extranet yritykselle tai yhdistykselle

TareIT toteuttaa Office 365 alustalla yrityksen tai yhdistyksen intranetin ja extranetin.

Intranettiä voidaan käyttää yrityksen sisäiseen viestintään ja työskentelyyn. Esimerkiksi työvuorolistat, puhelinluettelo ja toimintaohjeet voidaan laittaa intranettiin kaikkien yrityksen työntekijöiden nähtäville ajasta tai paikasta riippumatta. Työntekijät pääsevät katsomaan intranettiä myös kotoa käsin vaikka omalla kännykällään tai tabletilla. Intranettiin voidaan luoda omat osiot esimerkiksi johdolle, päälliköille ja kaikille työntekijöille, joita vain kyseisen ryhmän jäsenet pääsevät katsomaan. Yrityksen intranetissä oleviin tietoihin pääsee käsiksi yritystapaamisessa, kotona tai mökillä yhtä helposti eri laitteilla kuin jos olisi toimistolla. Tämä helpottaa ja tehostaa yrityksen toimintaa.

Extranettiä voidaan käyttää yrityksen ulkopuolisten tahojen kanssa viestintään ja työskentelyyn. Extranetissä voidaan antaa tietoa valituille yhteistyökumppaneille esimerkiksi tukkuhinnoista ja toimintaohjeista. Extranettiä voidaan käyttää myös yrityksen ulkopuolisten tahojen kanssa yhdessä tehtävään työskentelyyn kuten projekteihin. Extranettiin voidaan antaa yrityksen ulkopuoliselle taholle oikeudet johonkin tiettyyn sisältöön kuten dokumentteihin ja lomakkeisiin. Kaikki yrityksen työntekijät ja ulkopuoliset tahot, joille on myönnetty oikeudet, pääsevät ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta käsiksi tarvitsemiinsa dokumentteihin. Tämä helpottaa ja tehostaa toimintaa yrityksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Yrityksen intranetin ja extranetin voi toteuttaa erittäin kustannustehokkaasti, kun käytetään Office 365 uusimpia vakiokomponentteja. Jos halutaan tarkasti vain kyseisen yrityksen tarpeisiin ohjelmoituja komponentteja, intranet ja extranet järjestelmän hinta voi vaihdella. Hintaa kannattaa verrata saavutettavaan hyötyyn. Intranet ja extranet ovat tätä päivää ja sellaiset tulisi olla jokaisessa yrityksessä.

Linkki Microsoft Office 365 hyödyntäminen
IT tuki

TareIT tarjoaa intranet ja extranet sovelluksia yritysten ja yhdistysten tarpeisiin.

Olen kiinnostunut kuulemaan lisää